การอยู่ร่วมกันในสังคม

           การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้น 
          เราจะต้องอยู่เพื่อเข้าใจคนอื่น  
        ไม่ใช่อยู่เพื่อให้คนอื่นมาเข้าใจเรา
        และเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน    
  เราควรคิดไว้เสมอว่า  เราผิดเอง   เราผิดเอง    
  แล้วชีวิต จะอยู่อย่างผาสุข ราบรื่น ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น