ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ๘๔๐๐๐ กอง
ณ วัดวังหอมวิปัสสนาราม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
มีให้เลือกทำ ๓ อย่างคือ
๑.พระสูตร ๒๑๐๐๐ กอง
๒.พระวินัย ๒๑๐๐๐ กอง
๓.พระธรรม ๔๒๐๐๐ กอง
เลือกทำ กองละ ๕๐๐ บาท หรือจะทำทั้งสามกองก็ได้ เริ่มรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
งานทอดกฐินเริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๓-๖๔๙-๐๕๖๑ , ๐๙๑-๕๒๙-๕๙๖๕ ,๐๙๘-๐๑๐-๒๘๑๕ , ๐๘๗-๖๘๒-๗๐๐๖

การอยู่ร่วมกันในสังคม

           การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้น 
          เราจะต้องอยู่เพื่อเข้าใจคนอื่น  
        ไม่ใช่อยู่เพื่อให้คนอื่นมาเข้าใจเรา
        และเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน    
  เราควรคิดไว้เสมอว่า  เราผิดเอง   เราผิดเอง    
  แล้วชีวิต จะอยู่อย่างผาสุข ราบรื่น ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น